Podmínky užití

Podmínky užití a uživatelského přístupu (dále jen “Podmínky”) na webové stránky agleia.cz. Provozovatelem portálu je Leona Müller, IČO: 74421867, se sídlem Labská 1969/2 28802 Nymburk (dále jen “Poskytovatel”). 

 

Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel provozuje a spravuje webové stránky na internetové stránce www.agleia.cz. (dále též jen „Agleia“)
 2. Poskytovatel vyrábí a následně na Agleia prodává osobám (dále jen “Zákazníci”) své zboží.
 3. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívající Agleia při vstupu a další používání Agleia, jakož i další související právní vztahy.
 4. Zákazník svým vstupem do Agleia stvrzuje, že je obeznámen s aktuálním zněním podmínek a zavazuje se k dodržování těchto podmínek.
 5. Poskytovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. O provedených změnách bude Zákazníka vždy informovat na webových stránkách agleia.cz, aby Zákazník mohl v případě nesouhlasu ukončit spolupráci.

 

Používání Agleia

 1. Přístup a používání Agleia je bezplatné.
 2. Poskytovatel upozorňuje, že může docházet k přerušení přístupu k Agleia,v těchto případech bude Poskytovatel Zákazníka informovat na svých webových stránkách a zajistí, aby byl přístup co nejdříve obnoven.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, nebo úplně zamezit přístupu Zákazníkovi k Agleia v případě porušení těchto Podmínek užití a uživatelského přístupu.
 4. Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem do Agleia.

 

Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje že:

 1. je způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 2. veškeré údaje, které Poskytovateli poskytuje, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 3. se před zahájením používání Agleia důkladně obeznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám rozumí a souhlasí s nimi.
 4. bude používat Agleia, nakupovat na ni a přispívat do diskuzí a recenzního systému pomocí pouze jednoho účtu. V případě oprávněného podezření, že Zákazník vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Poskytovatel právo tyto účty smazat 

 

Platby 

 1. Zákazník je oprávněn za jídlo či zboží provést platbu prostřednictvím Agleia, a to následujícími způsoby: hotově při převzetí zboží, platební kartou (předem), převodním příkazem nebo kredity. 
 2. Číslo bankovního účtu je 290715994/0300, vedený je u ČSOB, a.s., Zlín.

 

Dodací lhůta

 1.  Doba dopravy se odvozuje od vzdálenosti a momentálního vytížení smluvních přepravců sjednaných Poskytovatelem.
 2. Poskytovatel nemůže ovlivnit některé vnější faktory, jako například: počasí, dopravní situace. Za zpoždění z důvodu zaviněných třetí osobou (nehoda atp.) nenese Poskytovatel odpovědnost.
 3. V případě vzniklých komplikací bude Zákazník neprodleně informován o zpoždění doručení Objednávky, eventuálně mu bude doprava zajištěna individuálním způsobem dle domluvy.

 

Zrušení a reklamace objednávky

 1. Reklamace a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a platným Reklamačním řádem Poskytovatele.
 2. V případě nároku na uplatnění reklamace Zákazník kontaktuje emailem: info@agleia.cz ohledně postupu rychlého vyřízení reklamace.

 

Akce a slevy

Všechny akce, speciální nabídky a slevy je Zákazník povinen nahlásit v poznámce objednávky. Tyto nabídky pro Zákazníky, ať už stávající, nebo nové, mají své specifické podmínky, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat, měnit a uplatňovat po skončení platnosti.

 

Váš košík je bohužel prázdný
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Váš košík je bohužel prázdný