Podmínky užití

Podmínky užití a uživatelského přístupu (dále jen “Podmínky”) na webové stránky agleia.cz. Provozovatelem portálu je LERANITO s.r.o., IČO: 02594102, DIČ:CZ02594102, se sídlem Sokolská 126, 763 10 Hvozdná (dále jen “Poskytovatel”). 

 

Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel provozuje a spravuje webové stránky na internetové stránce www.agleia.cz. (dále též jen „Agleia“)
 2. Poskytovatel vyrábí a následně na Agleia prodává osobám (dále jen “Zákazníci”) své zboží.
 3. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívající Agleia při vstupu a další používání Agleia, jakož i další související právní vztahy.
 4. Zákazník svým vstupem do Agleia stvrzuje, že je obeznámen s aktuálním zněním podmínek a zavazuje se k dodržování těchto podmínek.
 5. Poskytovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. O provedených změnách bude Zákazníka vždy informovat na webových stránkách agleia.cz, aby Zákazník mohl v případě nesouhlasu ukončit spolupráci.

 

Používání Agleia

 1. Přístup a používání Agleia je bezplatné.
 2. Poskytovatel upozorňuje, že může docházet k přerušení přístupu k Agleia,v těchto případech bude Poskytovatel Zákazníka informovat na svých webových stránkách a zajistí, aby byl přístup co nejdříve obnoven.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, nebo úplně zamezit přístupu Zákazníkovi k Agleia v případě porušení těchto Podmínek užití a uživatelského přístupu.
 4. Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem do Agleia.

 

Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje že:

 1. je způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 2. veškeré údaje, které Poskytovateli poskytuje, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 3. se před zahájením používání Agleia důkladně obeznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám rozumí a souhlasí s nimi.
 4. bude používat Agleia, nakupovat na ni a přispívat do diskuzí a recenzního systému pomocí pouze jednoho účtu. V případě oprávněného podezření, že Zákazník vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Poskytovatel právo tyto účty smazat 
 5. Zákazník při výberu platby přes Mall Pay souhlasí s těmito Podmínkami a  Obchodními podmínkami společnosti Mall Pay , souhlas s podmínkami tedy vzniká již během nákupu a výběru platby.

 

Platby 

 1. Zákazník je oprávněn za jídlo či zboží provést platbu prostřednictvím Agleia, a to následujícími způsoby: hotově při převzetí zboží, platební kartou (předem), převodním příkazem nebo kredity. 
 2. Číslo bankovního účtu je 294876007/0300, vedený je u ČSOB, a.s., Zlín.

 

Dodací lhůta

 1.  Doba dopravy se odvozuje od vzdálenosti a momentálního vytížení smluvních přepravců sjednaných Poskytovatelem.
 2. Poskytovatel nemůže ovlivnit některé vnější faktory, jako například: počasí, dopravní situace. Za zpoždění z důvodu zaviněných třetí osobou (nehoda atp.) nenese Poskytovatel odpovědnost.
 3. V případě vzniklých komplikací bude Zákazník neprodleně informován o zpoždění doručení Objednávky, eventuálně mu bude doprava zajištěna individuálním způsobem dle domluvy.

 

Zrušení a reklamace objednávky

 1. Reklamace a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a platným Reklamačním řádem Poskytovatele.
 2. V případě nároku na uplatnění reklamace Zákazník kontaktuje emailem: info@agleia.cz Poskytovatele ohledně postupu rychlého vyřízení reklamace.

 

Akce a slevy

 1. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je Zákazník povinen nahlásit v poznámce objednávky. Tyto nabídky pro Zákazníky, ať už stávající, nebo nové, mají své specifické podmínky, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat, měnit a uplatňovat po skončení platnosti.

 

Kredity

 1. Zákazník má možnost získat kredity na svůj zákaznický účet. Kredity následně může využít k úhradě za nabídku Poskytovatele.
 2. Kredity jsou virtuální body, které Zákazník získá nabitím svého zákaznického účtu, různými bonusy během marketingových akcí nebo kompenzacemi. Tyto kredity může Zákazník dle uvedených podmínek použít prostřednictvím Agleia.
 3. Kredity není možné využít u jiného poskytovatele ani poskytnout třetí osobě.
 4. Pokud bude mít Zákazník zájem uhradit svou objednávku vytvořenou prostřednitctvím Agleia svými kredity, zvolí možnost platby kredity. Potvrzením objednávky a zvolením této platební metody, automaticky Zákazník dává souhlas s Podmínkami.
 5. Přehled a stav kreditů může Zákazník shlédnout a zkontrolovat po přihlášení do svého zákaznického účtu. 
Váš košík je bohužel prázdný
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Váš košík je bohužel prázdný