Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) je Leona Müller, Labská 1969/2, 28802 Nymburk, IČO 74421867 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo které získal na základě plnění Vaší objednávky. Zpracování zahrnuje identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
  • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
  • Váš souhlas se zpracováním pro marketingové účely (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.).

Účelem zpracování je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností ze smluvního vztahu.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu potřebnou k výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu a nejdéle 15 let po ukončení smluvního vztahu. Souhlas se zpracováním pro marketingové účely může být odvolán kdykoliv, nejpozději však po 15 letech od jeho udělení.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů mohou být subjekty podílející se na dodání zboží/služeb, realizaci plateb, provozování e-shopu, a marketingové služby. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

VI. Vaše práva

Máte právo na přístup k údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování a přenositelnost údajů. Souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, včetně šifrování a pravidelných aktualizací.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek bude zveřejněna na webových stránkách a odeslána na Vaši e-mailovou adresu.

Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.

Váš košík je bohužel prázdný
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Váš košík je bohužel prázdný