Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osob (GDPR) je Leona Müller, Labská 1969/2, 28802 Nymburk, IČO 74421867 (dále jen jako „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: adresa Labská 1969/2, 28802 Nymburk, email: info@agleia.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť to není podle právních předpisů povinné.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo které správce získal na základě plnění vaší objednávky. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování vašich údajů je plnění smlouvy, oprávněný zájem správce a váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Účelem zpracování je vyřízení vaší objednávky, marketingové aktivity a komunikace se zákazníky.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu a nejdéle 15 let po jeho ukončení. Údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu jsou uchovávány do doby jeho odvolání.

V. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s poskytovateli služeb spojenými s provozem našeho e-shopu, včetně, ale nikoliv výhradně, poskytovatelů platebních a logistických služeb, a marketingových platforem jako Google Analytics. Správce není v úmyslu předat osobní údaje do třetí země.

VI. Vaše práva

Máte právo na přístup k svým údajům, jejich opravu či vymazání, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Souhlas se zpracováním můžete kdykoli odvolat. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K datům mají přístup pouze pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit.

Váš košík je bohužel prázdný
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Váš košík je bohužel prázdný